กรณีเช่า

มีค่าประกันความเสียหาย (Deposit) 50% ของราคาสินค้า ท่านจะได้รับเงินค่าประกันคืนเมื่อส่งคืนสินค้าในสภาพปกติ แล้วท่านจะได้รับวงเงินคืนภายใน7วัน หลังจากส่งคืนสินค้าแล้ว หมายเหตุ: ไม่อนุญาตให้งัดแงะ ดัดแปลง ขโมย สินค้าหากพบว่ามีการกระทำดังกล่าวหรือตัวสินค้าเสียหายทางเราจะหักตามมูลค่าความเสียหาย

ขั้นตอนการเช่า 

1. ลูกค้าสามารถโทรมาแจ้งวันเดินทางไปกลับ และรุ่นของสินค้าที่ต้องการ

2. รอทางร้านเช็คคิว และแจ้งสรุปยอด (ไม่เกิน 24ชั่วโมง)

3. ทำการโอนเงินชำระค่าเช่าภายใน 3วัน หลังจากแจ้งสรุปยอด

4. เซ็นสัญญา,ชำระค่าประกันสินค้าในวันที่มารับสินค้า โดยเตรียมหลักฐานการโอนเงิน สำเนาบัตรประชาชน มาด้วย

เพิ่มเติม

1) สินค้าสามารถ รับเองได้ที่ บริษัทแอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (shop 3MOVE)

2) บริการขนส่งสินค้าโดยแมสเซนเจอร์ (เฉพาะกรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการเท่านั้น) มีค่าจัดส่งสินค้า 400บาท เวลาบริการ จ-ศ, 9.00-17.00 น. กรณีนอกเวลากรุณาแจ้งล่วงหน้า 3 วัน จะจัดส่งสินค้าภายใน 3-7 วัน หลังได้รับชำระเงิน

ขั้นตอนการคืนสินค้า คืนสินค้าเมื่อครบกำหนดของวันนั้น ภายในเวลาไม่เกิน 16.00น.

1) สินค้าสามารถ คืนเองได้ที่ บริษัทแอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (shop 3MOVE)

2) บริการรับสินค้าคืนโดยแทสเซนเจอร์ เงื่อนไขเดิม เสียเพิ่มอีก400บาท ไม่รวมตอนไปส่งของ 

การวางมัดจำ

รับเอง จัดส่ง หมายเหตุ
ซื้อ ได้ ได้ -
เช่าระยะสั้น ได้ เฉพาะกรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการเท่านั้น วางมัดจำด้วยเงินสด 50% ของราคาสินค้า / โอนเงิน
เช่าระยะยาว ได้ เฉพาะกรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการเท่านั้น วางมัดจำด้วยเงินสด 50%ของราคาสินค้า / โอนเงิน

กรณีซื้อ

ท่านสามารถทำรายการและชำระเงินผ่านหน้าเว็บได้เลย

บริการของเรา...

1. สินค้าสามารถ รับเองได้ที่ บริษัท แอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (shop 3MOVE)

2. บริการไปรษณีย์ไทย Logispost plus 

3. บริการไปรษณีย์ไทย อีเอมเอส และลงทะเบียน

4. บริการขนส่งสินค้าจากทางบริษัทโดยแมสเซนเจอร์ (เฉพาะกรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการเท่านั้น) มีค่าจัดส่งสินค้า เวลาบริการ จ-ศ, 9.00-17.00 น. กรณีนอกเวลากรุณาแจ้งล่วงหน้า 3 วัน จะจัดส่งสินค้าภายใน 3-7 วัน หลังได้รับการชำระเงิน (กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

การจัดส่งสินค้า

• การบริการจัดส่งสินค้าที่เสนอขายบนเว็บไซต์นี้ จะครอบคลุมพื้นที่จัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น โดยสินค้าอาจถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในคำสั่งซื้อ ทั้งในย่านที่พักอาศัยและย่านธุรกิจ

• เราจะจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่านภายใน 3-7 วัน หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

• สินค้าจะถูกจัดส่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น และหยุดในวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

• หากผู้จัดส่งสินค้าส่งสินค้ากลับมาที่เรา เนื่องจากที่อยู่ที่ให้มาไม่ถูกต้อง ที่อยู่โรงแรม หรือผู้รับปฏิเสธไม่รับสินค้า เราจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ท่าน โดยหักค่าจัดส่งออก

• กรุณาลงนามหรือดำเนินการให้ผู้ที่มีอำนาจรับการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อลงนามรับสินค้า โดย3 MOVEจะไม่รับผิดชอบหากสินค้าสูญหายจากกรณีที่บุคคลอื่นเป็นผู้รับสินค้า และท่านจะต้องเสียค่าปรับหากเป็นสินค้าเช่า

• ท่านสามารถรับสินค้าจากหน้าร้านของ3 MOVEได้ โดย ท่านต้องมารับสินค้าภายใน 7 วัน (ชำระเงินออนไลน์ผ่านหน้าเว็บเท่านั้น) มิเช่นนั้น คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

• ท่านรับทราบว่าการจัดส่งสินค้านั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้า เราจะพยายามทาทุกทางเพื่อจัดส่งสินค้าให้ท่านภายในกาหนดเวลา แม้ว่าข้อมูลคลังสินค้าจะมีการอัพเดทตลอด ในบางกรณีอาจไม่มีสินค้าพร้อมส่งในช่วงระหว่างรอการอัพเดทข้อมูล กำหนดเวลาการส่งสินค้าทั้งหมดเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น หากการจัดส่งสินค้าเกิดความล่าช้า เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์หรือวิธีอื่น และจะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านทันที

• หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านต้องแจ้งให้เราทราบภายใน 48 ชั่วโมงนับจากสิ้นระยะเวลากำหนดการจัดส่ง

• ถ้าเราไม่ได้รับแจ้งจากท่านภายใน 6 ชั่วโมง นับจากวันสิ้นกำหนดการจัดส่ง จะถือว่าท่านได้รับสินค้าแล้ว

• เราขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายหากมีการใช้เว็บไซต์โดยทุจริต การคืนสินค้า

• สามารถมาคืนด้วยตัวเองที่บริษัท แอเรียลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

• สามารถใช้บริการรับสินค้าคืนของทางบริษัท แต่มีค่าบริการในการไปรับสินค้าคืน (เฉพาะกรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการเท่านั้น)